Saturday, November 27, 2010

Haim Bracha - חיים ברכה

בוגר קורס צורפות מקצועי
ולומד בקורס שיבוץ וחריטה
רשת חברתית - Social Netwprksחומרים:
פליז מצופה זהב
אבן
Brass - gold plated, Stone

הרעיון:
מבריאת העולם
חיפש האדם דרכים לקשר עם זולתו
מעבר לאופק, הרחק מביתו.

מנח ששלח יונה מתיבתו
לגראהם בל
שבישר בשח  רחוק על הכבשה הקטנה שהייתה למרי, ביתו.

אך ראו זה פלא: כל איש בביתו
כשמחשבו איתו יכול לבשר לכולם בעולם
כי הלילה חלם, על חלד מושלם
בו נאהב איש את רעיהו
בכל העולם.

וזאת הוא בישר בלחיצת כפתור ישר לרשת
וקיבל מכולם תגובה מתבקשת
כי הרשת החברתית
היא ההמצאה הכי מרגשת.

No comments:

Post a Comment