Saturday, November 27, 2010

Galit Mordechai - גלית מרדכי

בוגרת קורס צורפות מקצועכסף טהור
חוטי עור צבוע
Fine silver , colored leather strings
הרעיון:
התכשיט מדמה רשת צפופה של חברים, דמוית כוורת, אשר עשויה מאותו חומר בסיסי אולם שונה במרקם ובגודל, בדיוק כפי שהרשת האנושית הינה פסיפס חברתי הטרוגני.
חוטי הטקסטיל השזורים בה מייצגים את הקשרים בין החברים.

כך נוכל למצוא חברים שמאוד מעוניינים בקשרים חדשים ועל כן הפתח שלהם גדול ו"מזמין" קשרים רבים, לעומת חברים אחרים שאינם פתוחים להיכרויות והפתח שלהם סגור או פתוח רק במעט.

חוטי הטקסטיל, הקשרים, יכולים לנוע על גבי התכשיט לפי רצון החברים וכך מאוד יתכן שקשרים קיימים "יפרמו"-ינותקו, וקשרים חדשים יבנו עם חברים אחרים בכל פעם מחדש.

לצד התכשיט ממתינים בסבלנות קשרים פוטנציאליים וחברים חדשים אשר יחליטו בבוא העת להצטרף לרשת.

ההשראה הגיעה מקערת "צ'יריוס" שבני הקטן אכל לארוחת הבוקר. הם צפו, שקעו, התנתקו והתחברו יחדיו בתוך קערה של חלב.

החומר הנבחר הוא כסף טהור שהותך ליצירת מבנה זהה לעיגול צ'יריוס. עוצמת האש פיסלה בצורה שונה את מרקם ה"צ'יריוס" וכך כל עיגול ציריוס נבדל ממשנהו, בדיוק כפי שכל אחד מאתנו יחיד ומיוחד.

No comments:

Post a Comment