Friday, November 26, 2010

Iris Ben-Moshe - איריס בן -משה

בוגרת קורס צורפות מקצועי

מובייל - Mobile 


פליז מצופה זהב 24 קראט -  Brass , 24K gold plated
פימו - Fimo


הרעיון:
פרויקט זה הינו תולדה של תחום עיסוקי המרכזי – תרגום לשפת הסימנים הישראלית עבור חברי הקהילה החרשת. מקצוע זה ממשי בעולמנו זה אך מתרחש ברשת חברתית שונה, בעלת מאפיינים ייחודיים - שקטה אך עוצמתית, דוממת לכאורה אך עשירה בקולות. אלו הם חברי הקהילה החרשת – רשת חברתית ייחודית מסוגה.
המיצג משקף את ההבחנה בין שני עולמות – העולם השומע מחד והעולם החרשי מנגד – שני אלו באים לידי ביטוי בעוצמתם.
עולם הצלילים - מיוצג על ידי מובייל התווים. הרשת החברתית – קרי חברי הקהילה החרשת מיוצגת על ידי כפות הידיים התומכות בתינוק. כל כף יד מייצרת סימן אחר וכל אלו יחד מהוות "רקמה" תומכת האוחזת את האדם החרש מיום הולדתו, דרך בגרותו ועד לזקנה.
"עולם הצלילים" עלול להיות מאיים והאדם החרש עשוי להיאבד בתוכו אך הרשת החברתית של עולם החרשים היא קבוצת ההזדהות שלו בה הוא מרגיש שייך, מוגן, אהוב, מכובד ובעל כושר עמידה.
מרחב החדר הוא מרחב אישי – פרטי והוא מגלם בתוכו עולם ומלואו: עולם ילדי - העולם שהילד מייצר בחוויה שלו, ומצד שני העולם החיצוני - עולם לא קל בו הוא מוצא את היד המחבקת והתומכת.                                     
חדר הילדים הוא גם חדר משחק– בו נמצא המובייל שהוא מאתגר ומעניין אך בד בבד גם לא פשוט לתרגום והבנה. "עולם הצלילים" הוא מרתק ומושך. התינוק כמה אליו ומשתוקק לחוות אותו בחושיו.
האם יוכלו שני אלו להתקיים זה לצד זה?
בדומה לאדם החרש, התינוק מביט בעולם השומעים מלמטה, ממקום מושבו הבטוח כביכול. עולם הצלילים הוא כעין מובייל תלוי מעל גג העריסה. התינוק מנסה לחוש את ה"מנגינה" מהמקום המוגן אלא שמשם יהיה עליו לשחרר אחיזה על מנת להשתלב עם חברת הרוב ובד בבד להתקיים בשלמות בעולם הדממה.

No comments:

Post a Comment